Woord van de FICM voorzitter

Op deze pagina willen jullie op de hoogte houden met informatie allerhande die we krijgen van het bestuur van de FICM.


Veelal zijn dat interne berichten, informatie over geplande activiteiten, nieuwe firma's of diensten waarvan onze leden gebruik kunnen maken en waar we op vertoon van onze FICM lidkaart vermindering genieten op herstellingen of aankoop van materialen.


Deze zijn al op enkele plaatsen in ons land te genieten maar vooral in het buitenland en daar gaan dan wel het meeste van onze reizen door en lopen we dus het meeste kans op problemen.


Deze service zit in de prijs van uw lidgeld uiteraard inbegrepen en om de lijst te raadplegen volstaat het hier te klikken.


Hieronder vinden jullie een omzendbrief van de nieuwe voorzitter van FICM dhr. Guet Claude.


Deze omzendbrief is opgesteld in de talen die binnen het internationale bestuur van FICM en op de vergaderingen gehanteerd worden nl, Frans en Engels.


Maar voor wie moeilijkheden heeft met een van deze 2 talen hebben we er een vrije vertaling aan toe gevoegd, geen Google vertaling!


Kijk ook eens op de website van UML en/of BMHC, partners van LNMC en dus ook leden van FICM.

La Lettre du Président


Chers Amis,
Dans quelques semaines, vous allez pouvoir vous inscrire pour notre prochain rendez-vous international, le 43ème EURO CC de la F.I.C.M.
Organisé par le » Lleure Camper Club Catalogna » du 12 au 17 Mai 2020 à AMPOSTA et la prolongation du 18 au 24 Mai 2020.


Le club Espagnol a accepté de remplacer au pied levé et d’organiser en moins de 8 mois ce rassemblement si important et essentiel pour notre Fédération et pour vous tous, j’en suis convaincu.
Ce rassemblement est le seul organisé en Europe par un club et ses bénévoles pour les adhérents de 10 pays différents.


Il est une belle vitrine pour tous les autres pratiquants et les autorités.
Les inscriptions pourront se faire dès le 1 janvier 2020.


Il nous faut être le plus nombreux possible car c’est la force de notre représentation auprès des différentes instances internationales.


Depuis maintenant 1 an, j’ai l’honneur d’être votre Président, l’équipe constituée à Marina di Carrara est au travail et malgré les problèmes de la vie nous avançons avec plusieurs dossiers dont une ouverture avec
les Institutions Européennes entre-autre et l’étude sur l’ouverture de notre Fédération aux pratiquants individuels.


J’espère pouvoir vous donner de bonnes nouvelles au cours de notre prochaine Assemblée générale à AMPOSTA au cours du 43èmè EURO C.C……… venez nombreux.


Cette lettre d’info vous parvient avant les grands départs de certains d’entre vous pour l’hiver, à ceux qui partent, à ceux qui restent prenez vos dispositions pour vous inscrire au 43ème EURO C.C. de la F.I.C.M.


Toute l’équipe du Conseil d’administration, vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année.


Pour le conseil d’administration


Claude Guet


PrésidentThe President's letter


Dear Friends,


In a few weeks, you will be able to register for our next international meeting, the 43rd F.I.C.M. EURO CC organised by the "Lleure Camper Club Catalogna" from 12 to 17 May 2020 at AMPOSTA and the extension
from 18 to 24 May 2020.
The Spanish club has agreed to replace at short notice and to organise in less than 8 months this gathering, which is so important and essential for our Federation and for all of you, I am convinced.


This gathering is the only one organised in Europe by a club and its volunteers for members from 10 different countries. It is a beautiful showcase for all other practitioners and authorities.
Registration will be possible from 1 January 2020.


We must be as many as possible because it is the strength of our representation in the various international bodies.


For now 1 year, I have had the honour of being your President, the team constituted in Marina di Carrara is at work and despite the problems of life we are progressing with several files including an opening with
the European Institutions among others and the study on the opening of our Federation to individual practitioners.


I hope to be able to give you good news during our next General Assembly at AMPOSTA during the 43rd EURO C.C............................................... come in large numbers.


This newsletter is sent to you before the big departures of some of you for the winter, to those who leave, to those who stay, make your arrangements to register for the 43rd EURO C.C. of the F.I.C.M.


The entire Board of Directors team wishes you a happy holiday season.


For the Board of Directors


Claude Guet


PrésidentBrief van de voorzitter.


Beste vrienden,


Binnen enkele weken kan je weer inschrijven voor de volgende internationale bijeenkomst, de 43ste F.I.C.M. EURO CC 2020, nu georganiseerd door de “Lleure Camper Club Catalonia” van 12 tot 17 mei in Amposta, aansluitend zijn er de verlengingen van 18 tot 24 mei.


De Spaanse club heeft de beslissing genomen om, in minder dan 8 maanden tijd, deze organisatie op zich te nemen om dit belangrijk evenement voor de federatie, maar zeker ook voor jou te organiseren.

Dit evenement is de enige organisatie in Europa dat door één club samen met een schare vrijwilligers wordt georganiseerd voor de leden komende uit verschillende Europese landen.


Het is een mooi initiatief voor alle deelnemers maar ook voor de overheden. Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf 1 januari 2020.


We moeten dus met zoveel mogelijk deelnemers aanwezig zijn om aan de internationale overheden de sterkte van de federatie te tonen.


Het is nu een jaar dat ik de eer heb om als president het team, voorgesteld in Marina di Carrara, te vertegenwoordigen en samen met hen vooruitgang te boeken in diverse dossiers en om met Europese instellingen gesprekken aan te gaan.


Ik hoop er dan ook op om jullie op de volgende Algemene Vergadering, tijdens de 43ste EURO CC in Amposta, goed nieuws te kunnen brengen.


Deze nieuwsbrief is verstuurd voor de grote winteruittocht van velen begint, ook voor diegenen die rustig thuis blijven, maar doe allen zeker het nodige om in te schrijven voor de 43ste EURO CC van de F.I.C.M.


Het voltallige bestuur wenst jullie Gelukkige eindejaarsdagen.

 

Voor de Raad van Bestuur.


Claude Guet.


Voorzitter


Copyright © All Rights Reserved