Gedragscode

Hier zie je enkel een gedragscode waaraan iedere motorhome toerist zich zou moeten houden.


Deze regels respecteren geeft iedere camperaar een beter imago bij besturen en bij mensen die niet bekend zijn met de motorhome.


Dus hou deze regels in gedachten en je zal alleen maar positief worden ontvangen waar je ook parkeert.

 

 • Parkeren gebeurt steeds volgens de plaatselijk geldende regels. De veiligheid komt steeds op de eerste plaats.
 • Neem steeds voorzorgsmaatregelen tegen brand en diefstal.
 • Respecteer rust en orde op de verblijfsparkings. Maak geen nachtlawaai of hinderlijke muziek.
 • Installeer geen kampeermateriaal en haal geen stoelen en tafels noch BBQ uit wanneer het niet toegelaten is
 • Honden horen aan de leiband en mogen mededeelnemers en eventuele omwonenden niet storen. Hondenpoep wordt door het baasje onmiddellijk opgeruimd en correct verwijderd.
 • Kinderen spelen niet tussen de kampeerauto's en dit om beschadigingen te voorkomen. Ouders worden verondersteld toezicht te houden op hun kinderen.
  1. Houd steeds de verblijfsparkings rein. Laat nooit vuil achter. Auto's wassen doe je thuis, niet op de verblijfsparkings. Neem steeds alle afval terug mee tenzij de organisator specifieke afvalplaatsen voorziet.

  2. Loos steeds de inhoud van WC en afvalwatertank enkel op de daarvoor voorziene plaatsen, ook wildplassen kan worden gesanctioneerd. Sluit de kraan van de afvalwatertank ook nadat deze is geledigd en rijd niet rond met een open kraan.

  3. Steun en geniet van de lokale economie, dit zorgt voor een positief imago van de motorhomegebruiker en draagt bij tot het behoud of de toename van het aantal parkings.Meld aan de lokale handel dat je blij bent met de geboden parkeerplaatsen, het is trouwens hun belastinggeld die jou de mogelijkheid biedt om te overnachten.

  4. Wees steeds een ambassadeur voor alle camperaars, deel ervaringen, help elkaar en salueer wanneer je een andere camper kruist in het verkeer.
  5. Sluit je aan bij een club, leer bij, maak vrienden en geniet van de vrijheden die aangeboden worden met in acht neming van bovenstaande punten.