Nieuws

CORONA UPDATE – NOODPLAN KEURINGSCENTRA VANAF WOENSDAG 25 MAART 2020


Verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden

De belangrijkste noodmaatregel bestaat erin dat de termijn voor keuring met 4 maanden wordt verlengd. Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen met behoud van huidig keuringsbewijs.


Dit uitstel is evenwel niet van toepassing voor herkeuringen (technisch of administratief).

Herkeuringen van alle voertuigen worden uitgevoerd

Tijdens de periode van de noodmaatregelen zullen de keuringscentra alle herkeuringen uitvoeren met name voor de rode keuringsbewijzen verboden tot het verkeer en met beperkte geldigheid van 15 dagen, en voor de groene keuringsbewijzen met een beperkte geldigheid van 3 maanden.

Beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (> 3,5 ton) en prioritaire voertuigen

Het is belangrijk om te vermelden dat de verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden ook voor deze voertuigen van toepassing is!


De keuringscentra zullen evenwel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren.

Voor bedrijfsvoertuigen kunnen alle keuringen worden uitgevoerd: eerste keuring, periodieke keuring, herkeuring en administratieve keuring. Maar, een periodieke keuring zal enkel worden uitgevoerd indien de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de 8 kalenderdagen komt te vervallen of indien de geldigheid van het keuringsbewijs reeds vervallen is.

Welke keuringen worden NIET uitgevoerd tijdens de periode van de noodmaatregelen?

 • Tweedehandskeuringen
 • Eerste en periodieke keuringen van personenwagens (inclusief oldtimers) en voertuigen ≤ 3,5 ton
 • Keuring Na Ongeval
 • Oldtimerkeuringen
 • Homologatiekeuringen en validatieprocedures
 • Eerste en periodieke keuringen van landbouwvoertuigen


Enkel keuringen op afspraak

Alle keuringen en herkeuringen zijn alleen mogelijk na afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden online (druk op de "MAAK EEN AFSPRAAK" button rechtsboven de pagina) of telefonisch op het nummer 078/15 12 43. Kijk vóór het maken van een afspraak zeker na of uw te keuren voertuig aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet; zoniet zal deze afspraak niet kunnen doorgaan!


De volgende essentiële en strikte preventieve maatregelen dienen gerespecteerd te worden:

 • Indien u symptomen van het coronavirus vertoont, gelieve uw bezoek uit te stellen of iemand anders te vragen om uw voertuig voor te rijden.
 • Ervoor te zorgen dat uw voertuig op vlak van hygiëne aan alle gangbare normen voldoet.
 • Er zullen geen betalingen met cash geld geaccepteerd worden – betalingen via Bancontact / Mastercard / VISA of facturatie.
 • Ervoor te zorgen dat u de voorschriften inzake “social distancing” (1,5 m afstand houden van andere mensen) steeds respecteert.
 • Aan de kassa zal maximaal 1 persoon tegelijkertijd toegelaten worden, gelieve uw beurt buiten af te wachten.
 • Onze medewerkers zullen de nodige beschermingsmiddelen dragen voor een maximale beperking van de risico’s.


Verloop van de keuring:

Onze medewerker zal aanwijzingen geven wat van u verwacht wordt – op basis van het uitgangspunt “social distancing” of het voertuig van u overnemen aan de poort (drop en go). Gelieve vóór aanvang van de keuring het volgende voor te bereiden:

 • Melden aan de medewerker (min. 1,5 m afstand) voor welke keuring u komt.
 • Alle gordels vastklikken en alle ramen geopend.
 • Sleutel van het voertuig in het contactslot laten.
 • Boorddocumenten klaar leggen op de hiervoor voorziene desk.
 • Begeef u rondom het gebouw naar het einde van de keuringslijn.
 • Zorgen dat u buiten het keuringscentrum kan wachten (aangepaste kledij).


Alvast dank voor uw medewerking.


Examencentra:

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering zullen tot en met 3 april 2020 geen examens meer plaatsvinden, geen theorie- en geen praktijkexamens.

Nieuwe afspraken zullen kunnen worden vastgelegd wanneer maatregelen afgevoerd worden; voordien heeft geen zin omdat niet geweten is voor welke periode de sluiting, ingevolge coronacrisis, effectief zal worden doorgevoerd.


Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokkenen een uitstel worden verleend.

In de loop van de komende dagen zullen de modaliteiten hiervan bekend gemaakt worden.


Van zodra bekend houden we u op de hoogte.


Dank voor uw begrip.Bron: SBAT

Binnenkort verplicht! De ‘witte’ groene kaart


Nieuws

20 mei 2020

 

Vanaf 1 juli 2020 mag de internationale motorrijtuigverzekeringskaart niet meer afgedrukt worden op groen papier. Alle nieuwe verzekeringskaarten moeten vanaf dan op wit papier worden geprint.

Wat gebeurt er met uw huidige verzekeringskaart?


Verzekeringskaarten die nog vóór 1 juli 2020 werden afgedrukt op groen papier, blijven gewoon geldig tot ze hun vervaldatum hebben bereikt.

Komt uw ‘groene kaart’ te vervallen? Dan krijgt u automatisch een nieuw exemplaar, afgedrukt op wit papier, toegestuurd.


Geen enkele groene kaart meer vanaf 2022


Vanaf 1 januari 2022 mag er geen enkele verzekeringskaart op groen papier meer in omloop zijn. De oplettende lezer zal trouwens ook merken dat de ‘witte’ groene kaart er inhoudelijk iets anders uitziet dan zijn voorganger. Zo verhuizen de adressen van de Nationale Bureaus die vroeger op de achterkant van de verzekeringskaart vermeld stonden, naar de voorkant.


Daar staat in vak 8 de volgende tekst te lezen:

Deze kaart is geldig in de landen die niet zijn doorgehaald (voor meer informatie zie www.cobx.org).

Het gebruik van het in deze kaart genoemde motorrijtuig wordt in ieder bezocht land gegarandeerd overeenkomstig de in dat land geldende regeling betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering.


Meer informatie vindt u op www.cobx.org

Copyright © All Rights Reserved